English

BÖCKER

FÖRFATTARE

HANDLA

FÖRLAGET

 

Tidigare utgivning >

 

Bloggen >

 

 
 

 

 

Hermanna Stengård
Gotländsk Sticksöm

48 s. Hft. ISBN 9789197769525. Faksimil av 1925 års utgåva. Ca-pris: 175:-
Hermanna Stengård var född och uppvuxen på Gotland och kom att arbeta som småskollärarinna i kustsocknen Rone. Inspirerad av skolbarnens stickade plagg med de vackra mönstren började hon tidigt intressera sig för den gotländska sticktraditionen. För att den inte skulle falla i glömska utan bevaras till kommande generationer reste hon runt på Gotland och samlade in plagg och mönster som kom att bilda underlag för hennes bok, Gotländsk sticksöm, utgiven 1925. Sedan många år är den nästan omöjlig att få tag på antikvariskt.

Redivivas utgåva är ett faksimiltryck av originalboken.

 

 

Karin Kahnlund
Sticka efter Svenska Mönster

104 s. Inb. ISBN 9789197769518. Svenska och engelska. Ca-pris: 296:-
Ett kapitel med allmänna råd om stickning och garnkvaliteter inleder boken. Sedan följer stickbeskrivningar på ett antal plagg såsam koftor, tröjor, vantar och benvärmare för barn och vuxna. Tydliga förklaringar med teckningar och färgdiagram underlättar stickandet.

Författaren har låtit sig inspireras av mönster på traditionella skånska allmogetextilier. Inspirationskälla har varit Jakob Kulles Svenska Mönster för Konstväfnader och Broderier (1892).


Brantingsgatan 41
115 35 Stockholm

tel. 08-25 70 07
mail@rediviva.nu

 

Jakob Kulle
Svenska Mönster för Konstväfnader och Broderier
133 s. 36 färgplanscher. Faksimil av 1892 års utgåva. Hft. ISBN 9789197769501. Ca-pris: 296:-
Skånska allmogetextilier är berömda för sin form- och färgrikedom. Jakob Kulle, själv skåning, ville förmedla de skånska textiltraditionerna till kommande generationer och ägnade 20 år av sitt liv åt att studera konstvävnader och samla in gamla mönstermotiv.

I Svenska Mönster för Konstväfnader och Broderier presenterar Kulle 36 färgplanscher med 200 mönstermotiv. Redivivas utgåva är ett faksimiltryck av originalets text och planscher.

 

Nina von Engeström
Praktisk Vävbok tillägnad den Idoga Svenska kvinnan
84 s. 3 mönsterbilagor. Ill. Faksimil av 1899 års utgåva. Inb. ISBN 9171201424.
Ca-pris: 173:-

Praktisk Vävbok utgavs första gången 1896 och utkom sedan i flera upplagor åren 1899-1913.  Den skulle komma att bli en klassiker. Författarinnan, Nina von Engeström, drev vid den tiden en vävskola i Örebro ”för alla klasser och åldrar”.

Boken innehåller ett rikt sortiment av bindningar med solvnotor, uppknytningsscheman och trampanordningar – med tydliga bilder på hur bindningarna ser ut. Redivivas utgåva är ett faksimiltryck av originalets text och bilder.